top of page
Bus

Téama 2 - Bonneagar Tuaithe & Cuimsiú Sóisialta

Beidh fócas lárnach do chlár LEADER 2023-2027 ar an ngá atá le comhtháthú sóisialta limistéar fo-réigiúnach a áirithiú ie ní hamháin tacú le forbairt eacnamaíoch ach tacú le cuimsiú sóisialta freisin. Tá Éire Tuaithe ag éirí níos éagsúlaí agus tá sé tábhachtach glacadh leis an éagsúlacht seo ag cinntiú go n-aithníonn forbairt pobail amach anseo riachtanais gach ball den tsochaí.


D’fhéadfadh daoine a bheith eisiata agus imeallaithe ó pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a mheastar a bheith mar ghnáthghníomhaíochtaí do dhaoine eile sa tsochaí mar gheall ar ioncam agus acmhainní neamhleor. I gceantair thuaithe, go háirithe, is minic go mbíonn níos lú roghanna fostaíochta agus leibhéil níos ísle de sholáthar seirbhíse mar thoradh ar dhlús íseal daonra, leibhéil arda eisimirce agus fad ó lárionaid uirbeacha ná mar atá i gceantair uirbeacha. I gceantair thuaithe, is minic a chuireann aonrú fisiciúil le taithí daoine ar eisiamh.

Tá 4 fho-théama bainteach leis an bpríomhthéama LEADER seo.

 

Is féidir leat forbhreathnú ar gach fo-théama a fheiceáil thíos, trí chliceáil ar an gcnaipe.

Gníomhaíochtaí Incháilithe

Rural Infrastructure

Rural Infrastructure

Accessible Services

Accessible Services

Optimising Digital Connectivity

Optimising Digital Connectivity

Rural Youth

Rural Youth

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

​Máire Uí Néill 

+353 87 1735168

bottom of page