top of page
Digital Gadgets

Nascacht Dhigiteach a bharrfheabhsú

Tá nascacht dhigiteach riachtanach anois d’fhorbairt na gceantar tuaithe, agus leagann paindéim COVID-19 béim ar an tábhacht a bhaineann le digitiú chun tacú leis an oiread sin gnéithe dár saol laethúil. Chomh maith leis an gceanglas maidir le dea-bhonneagar agus nascacht TF, tá sé ríthábhachtach freisin tacú le forbairt scileanna digiteacha agus litearthacht dhigiteach chun go mbeidh cónaitheoirí tuaithe in ann tairbhí an digitithe a uasmhéadú. 

 

Tá rochtain mhéadaithe ar leathanbhanda iontaofa ardluais ríthábhachtach d’fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na gceantar agus na bpobal tuaithe. Cuireann leathanbhanda ar ardchaighdeán ar chumas gnólachtaí bunú nó leanúint de bheith lonnaithe i gceantair thuaithe, trí bhacainní a bhaineann le rochtain ar mhargaí agus ar sheirbhísí a shárú. Tá an poitéinseal ann fosta le fostaíocht bhreise a chruthú mar is féidir le rochtain ar leathanbhanda tacú le gnólachtaí fás.

 

Tacaíonn an fo-théama seo le gníomhaíochtaí áitiúla a chomhlánaíonn tionscnaimh náisiúnta atá dírithe ar bhonneagar leathanbhanda cuimsitheach tuaithe a fhorbairt. Ní chlúdaíonn an fo-théama seo formhór an bhonneagair leathanbhanda, mar go bhfuil sé seo clúdaithe faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. 

 

I measc na ngníomhartha a d’fhéadfaí a chumhdach tá oiliúint bhunúsach TFC do ghrúpaí tosaíochta, mar shampla, chun cur ar chumas daoine scothaosta agus daoine óga fanacht ceangailte. D’fhéadfadh gníomhaíochtaí eile díriú ar fhorbairt scileanna chun leathanbhanda a shuiteáil, staidéir féidearthachta maidir le leathanbhanda pobail.

Ag baint úsáide as ríomhaire glúine
20230918_194638 (1).jpg
Íocaíocht trí Fón Póca

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page