top of page
Louth ABC Cover photo.png

Is í Forbairt Áitiúil Lú feidhmitheoir an chláir de chuid Chlár na hÓige Ceantarbhunaithe Lú (ABC) a bhfuil sé mar aidhm aige oibriú i gcomhpháirtíocht le teaghlaigh, cleachtóirí, pobail agus geallsealbhóirí náisiúnta chun torthaí níos fearr a sheachadadh do leanaí (0 – 12 bliana d’aois) agus do theaghlaigh atá ina gcónaí i gContae Lú. 

Lógó Tusla

Feidhmíonn an Clár ABC as cur chuige atá bunaithe ar láidreachtaí, ag baint leasa as buanna, inniúlachtaí agus inniúlachtaí an teaghlaigh agus an phobail.

 

Baintear é seo amach trí úsáid a bhaint as cláir agus cur chuige coiscthe agus luath-idirghabhála atá bunaithe ar fhianaise.

Bainimid úsáid as trí mhodh chun tionchar a imirt ar athrú dearfach:

1. Seachadadh Seirbhíse Díreach do Theaghlaigh & Leanaí

2. Tógáil Acmhainne Seirbhísí Áitiúla

3. Athrú Córais – Cinnteoireacht Bunaithe ar Fhianaise

Comhordaíonn Clár ABC Lú cur i bhfeidhm roinnt idirghabhálacha spriocdhírithe. Chomh maith leis sin, cuireann Clár ABC Lú oiliúint agus tógáil acmhainne ar fáil do na Ceannairí Grúpa go léir a sholáthraíonn na hidirghabhálacha seo. Spreagtar agus tacaítear le gach Ceannaire Grúpa páirt a ghlacadh i seisiúin Piar-Chóitse.

Is clár náisiúnta um chosc agus idirghabháil luath é an Clár ABC (Óige Ceantarbhunaithe) arna mhaoiniú ag Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Chlár ABC Lú déan teagmháil le do thoil

Gavin McGee

+353 87 4682896

gavin.mcgee@lldc.ie

bottom of page