top of page

Rialachas

Tá caighdeáin arda rialachais mar bhunchloch dár gcuid oibre. Cinntíonn siad go gcuirtear ár gcuid oibre i gcrích ar bhealach a íoslaghdaíonn riosca, a bhaineann luach ar airgead amach agus a ráthaíonn comhlíonadh. Déanfaimid: 

 

Córais rialachais, riosca agus comhlíonta a fheabhsú, a chothabháil agus monatóireacht a dhéanamh orthu thar gach leibhéal den eagraíocht

 

Polasaithe agus nósanna imeachta a neartú 

 

Pleanáil chun freagairt do riachtanais na bpobal ar a bhfreastalaímid 

 

Acmhainní a dhaingniú agus riosca a bhainistiú 

 

Córais a chothabháil chun an leibhéal is airde ionracais i mbainistíocht sonraí agus airgeadais a chinntiú 

 

Trédhearcacht agus cumarsáid a chur chun cinn thar gach clár

Lógó forbartha áitiúil Lú i corcra
Lógó forbartha áitiúil Lú i corcra
Lógó forbartha áitiúil Lú i corcra
Lógó forbartha áitiúil Lú i corcra
Lógó forbartha áitiúil Lú i corcra
Lógó forbartha áitiúil Lú i corcra

Déanann Forbairt Áitiúil Lú tuairisceán bliantúil ar Chód Rialachais an Rialtóra Carthanas.

Deir an féindearbhú seo go gcomhlíonann Forbairt Áitiúil Lú croíchaighdeáin mholta agus go gcuireann sí dea-rialachas i bhfeidhm trí chórais agus próisis a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbaintear amach a cuspóirí carthanachta le hionracas agus go ndéantar é a bhainistiú ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil, cuntasach agus trédhearcach.

Airgeadais

Féach ar ár dTuairisceáin Bhliantúla is déanaí

Is féidir leat féachaint ar ár dTuairisceáin Airgeadais Bhliantúla sa rannán íoslódála den suíomh Gréasáin.

bottom of page