top of page
Íoslódáil cláir banner grianghraif ó Sicap
Lógó Sicap

Is é aidhm SICAP bochtaineacht a laghdú agus cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn in Éirinn trí thacú le pobail agus le daoine aonair ag baint úsáide as cur chuige forbartha, rannpháirtíocht agus comhoibriú.

LCDC log
Gov de Ire.PNG

Soláthraíonn an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 2024-2028 maoiniú chun dul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta ar leibhéal áitiúil trí rannpháirtíocht áitiúil agus comhpháirtíochtaí idir daoine aonair faoi mhíbhuntáiste, eagraíochtaí pobail agus gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí.

Arna riar ag Pobal , tá SICAP 2024-2028 cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann, tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus Ciste Sóisialta na hEorpa Móide faoin gClár Fostaíochta, Cuimsiú, Scileanna agus Oiliúna (EIST) 2021-2027.

Is clár iomlánaíoch spriocdhírithe é SICAP, dóibh siúd is mó atá faoi mhíbhuntáiste agus is lú seans go bhfaighidh siad rochtain ar sheirbhísí príomhshrutha, a sholáthraíonn tacaíochtaí go díreach do thairbhithe agus a nascann iad le seirbhísí atá ann cheana féin. Téann Feidhmitheoirí Clár (PIanna) i dteagmháil le pobail imeallaithe agus soláthraithe seirbhíse ag baint úsáide as cur chuige forbartha pobail chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le heisiamh sóisialta agus neamhionannas. Tugann SICAP tosaíocht freisin do rannpháirtíocht agus comhpháirtíochtaí áitiúla, idir Feidhmitheoirí Cláir SICAP, daoine aonair faoi mhíbhuntáiste, eagraíochtaí pobail agus gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí.

Is clár ilghnéitheach é a sholáthraíonn tacaíochtaí chun freagairt do riachtanais an duine aonair agus an phobail, agus é mar aidhm aige a chinntiú go bhfaigheann tairbhithe tacaíochtaí sainoiriúnaithe ardchaighdeáin, agus ag an am céanna solúbthacht a cheadú chun gníomhartha a oiriúnú do riachtanais áitiúla. Cumasaíonn sé cineálacha cur chuige ón mbun aníos laistigh de chreat cláir náisiúnta a sholáthraíonn spriocanna, táscairí feidhmíochta agus ceanglais.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar SICAP déan teagmháil le do thoil

Maeve Harkin

+353 87 7539992

maeve.harkin@lldc.ie

bottom of page