top of page
Support Group

Bonneagar Tuaithe &Cuimsiú Sóisialta

Pobail Tuaithe a Chumhachtú le haghaidh Forbairt Uilechuimsitheach

 

Beidh fócas lárnach ar an ngá atá le comhtháthú sóisialta limistéar fo-réigiúnach a chinntiú .i. ní hamháin tacú le forbairt eacnamaíoch ach tacú le cuimsiú sóisialta freisin. Tá Éire Tuaithe ag éirí níos éagsúlaí agus tá sé tábhachtach glacadh leis an éagsúlacht seo ag cinntiú go n-aithníonn forbairt pobail amach anseo riachtanais gach ball den tsochaí.

D’fhéadfadh daoine a bheith eisiata agus imeallaithe ó pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a mheastar a bheith mar ghnáthghníomhaíochtaí do dhaoine eile sa tsochaí mar gheall ar ioncam agus acmhainní neamhleor. I gceantair thuaithe, go háirithe, is minic go mbíonn níos lú roghanna fostaíochta agus leibhéil níos ísle de sholáthar seirbhíse mar thoradh ar dhlús íseal daonra, leibhéil arda eisimirce agus fad ó lárionaid uirbeacha ná mar atá i gceantair uirbeacha. I gceantair thuaithe, is minic a chuireann aonrú fisiciúil le taithí daoine ar eisiamh

 

An Todhchaí a Mhúnlú 

Is cuma más ball den phobal, páirtí leasmhar nó páirtí thú, déanaimis todhchaí a thógáil ina bhfuil an tuath in Éirinn mar shampla iontach den uilechuimsitheacht, den athléimneacht agus den fhorbairt inbhuanaithe.

 

Clár LEADER 2023-2027: Pobail Tuaithe a Chumhachtú le hAghaidh Amárach Geal agus Uilechuimsitheach.

Cairde Ar Siúl
Grúpa ag Cur Crann
Seirbhís Pobail

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

​Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page