top of page
Soláthraímid raon seirbhísí cuimsitheachta sóisialta, gnó agus fostaíochta; cláir forbartha pobail agus tuaithe agus cláir tacaíochta agus oiliúna duine le duine.

Cuirimid cláir ar fáil thar ceann raon ranna rialtais agus gníomhaireachtaí stáit lena n-áirítear an Roinn Coimirce Sóisialaí, an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus Tusla. Tá conarthaí againn le Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Lú chun an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail agus an Clár Forbartha Tuaithe LEADER a sheachadadh.

Cé go bhfuil na conarthaí seo á seachadadh táimid in ann seirbhísí comhtháite a sholáthar ar fud an Chontae. Ina theannta sin cuireann sé ar ár gcumas cleachtas nuálaíoch a fhorbairt agus straitéisí ar fud an chontae a mhúnlú chun dul i ngleic le míbhuntáiste agus eisiamh sóisialta.

Mná agus Fear ag siúl ar an trá
An Clár um Chuimsiú Sóisialta & Gníomhachtú Pobail (SICAP)
daoine ar ríomhairí
Seirbhís Fostaíochta Ceantair Áitiúil Lú-na Mí (LAES)
mná ag rith isteach i gcathair ghríobháin na hÉireann san Oirthear Ársa
An Clár Forbartha Tuaithe 2023-2027 (LEADER)
Bean ag pógadh a hiníon ar an leiceann
Clár Óige Ceantarbhunaithe Lú (ABC).
cos ar shovel ag tochailt suas féar

Tionscnamh Tús
fir ag féachaint thar droichead

Scéim Shóisialta na Tuaithe (RSS)
Páirc ghlas le balla cloiche
Caitheamh Aimsire Tuaithe
daoine ag siúl
Tá an
Scéim Siúlóidí
bottom of page