top of page
Teenagers

Óige na Tuaithe

Tá bearnaí san éagsúlacht gníomhaíochtaí atá ar fáil do dhaoine óga i gceantair thuaithe, lasmuigh den spórt.


Is gá rannpháirtíocht óige na tuaithe a spreagadh i saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar a saol laethúil, a gcumas ceannaireachta a fhorbairt agus ionchur leanúnach a sholáthar d’fhorbairt óige na tuaithe amach anseo.
tionscnaimh.


Is féidir le cur chun cinn na fiontraíochta óige agus an oiliúint ghaolmhar bealaí feabhsaithe a sholáthar do dhaoine óga chun rochtain a fháil ar dheiseanna eacnamaíocha i gceantair thuaithe. Soláthraíonn gníomhaíochtaí a fhorbraíonn bonneagar sóisialta na gceantar tuaithe deiseanna tábhachtacha do dhaoine óga a gcumas a bhaint amach.


D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i dtionscadail:
clubanna/caiféanna óige a sholáthar
 rochtain níos fearr ar TFC
 gníomhaíochtaí spóirt/áineasa
 tionscadail ealaíon-bhunaithe
 cláir forbartha óige


Tá riachtanais ar leith ag daoine óga, go háirithe iad siúd a d’fhéadfadh a bheith leochaileach, maidir leis na cineálacha seirbhísí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uathu.


(Chun críocha LEADER, sainmhínítear daoine óga mar dhaoine idir 15 agus 40 bliain d’aois.)

Teaghlaigh Shona
Spraoi Ealaíne
Seifteanna Sacair

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER 

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page