top of page
Handbook14.jpg

Bonneagar Tuaithe

Tacaíonn clár LEADER 2023-2027 le bearta chun bonneagair tuaithe a fhorbairt agus/nó a fheabhsú, chun deis a thabhairt do níos mó daoine maireachtáil agus oibriú ina bpobail tuaithe.

 

Ag Forbairt Áitiúil Lú agus LEADER, creidimid i gcothú pobal láidir cuimsitheach a théann níos faide ná forbairt eacnamaíoch amháin. Aithnímid an tábhacht a bhaineann le comhtháthú sóisialta agus cuimsitheacht i gceantair thuaithe, go háirithe in Éirinn atá ag forbairt go tapa. Sin an fáth go bhfuil muid ar bís eolas a roinnt faoin tacaíocht maoinithe LEADER a bheidh tiomnaithe do thionscadail incháilithe a bheidh dírithe ar a chinntiú go bhfanann creatlach sóisialta ár gceantar fo-réigiúnach bríomhar agus cuimsitheach.

Pobail Níos Láidre a Thógáil

A bheith mar chuid dár dturas i dtreo pobal níos láidre agus níos cuimsithí a thógáil, agus na dúshláin atá roimh ár gceantair thuaithe a shárú trí thodhchaí a chruthú ina mothaíonn gach ball den tsochaí go bhfuil meas agus cuimsiú orthu.

Déan iniúchadh ar ár suíomh Gréasáin chun tuilleadh a fhoghlaim faoi chláir mhaoinithe LEADER, faoi thionscadail leanúnacha, agus faoi conas is féidir leat cur le comhtháthú sóisialta ár gceantar fo-réigiúnach. Déanaimis todhchaí níos gile a chumadh le chéile!

Seanóirí ag Sóisialú
Áiseanna CLG Naomh Fechins upgrade.jpg
Sampláil Bia Cóiréis In-Stórais

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page