top of page
G2.jpg

Seirbhísí Inrochtana

Díríonn an fo-théama seo ar rochtain ar sheirbhísí bunúsacha a fheabhsú do dhaoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe agus iargúlta agus do ghrúpaí atá i mbaol eisiamh sóisialta, lena n-áirítear pobail atá deacair teacht orthu agus pobail nua. I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh go mbeadh tabhairt isteach seirbhíse nua i gceist nó seirbhís a aistarraingíodh roimhe seo a thabhairt isteach arís faoi na catagóirí seo a leanas:

pobal

oiliúint

sóisialta/chultúrtha

 caitheamh aimsire

Go hachomair, feidhmíonn maoiniú LEADER mar acmhainn ríthábhachtach do thionscadail a bhfuil sé mar aidhm acu bearnaí a líonadh, deiseanna a chruthú, agus feabhas a chur ar cháilíocht na beatha do dhaoine aonair i gceantair thuaithe agus iargúlta. Trí dhíriú ar chúrsaí pobail, oiliúna, sóisialta/cultúrtha agus áineasa, féachann tacaíochtaí maoinithe LEADER le tionchar buan a imirt ar fholláine agus ar uilechuimsitheacht na bpobal éagsúil ar fud an réigiúin. 

Tógaimis todhchaí ina mbeidh rochtain ag gach duine, beag beann ar a shuíomh, ar na seirbhísí riachtanacha a theastaíonn uathu le go n-éireoidh leo.

Féile na Dathanna
Inbhir & Cladach 2023.jpeg
Sleamhnán3.jpg

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER 

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page