top of page

Cláir Tacaíochta Tuismitheoirí & Teaghlaigh

Lógó Mhol Tuismitheoirí Lú

Is mol eolais ar líne agus idirghníomhach é ‘Mol Tuismitheoirí Lú’ do theaghlaigh a bhfuil cónaí orthu i gContae Lú. Soláthraíonn sé eolas ar na seirbhísí agus na cláir atá ar fáil i do cheantar áitiúil.

Tabhair cuairt ar Mhol na dTuismitheoirí Lú

Clár Tuismitheoirí Blianta Dochreidte

Lógó na mBlianta Dochreidte

Sraith de chláir chruthaithe éifeachtacha do thuismitheoirí is ea Na Blianta Dochreidte, chun foghlaim shóisialta agus mhothúchánach, rialáil mothúcháin, réiteach fadhbanna agus rath acadúil a gcuid leanaí a chur chun cinn.

 

I measc na dtopaicí a clúdaíodh sa Bhunchlár do Thuismitheoirí IY tá:

 

  • An tábhacht a bhaineann le Súgradh i gceangal agus i gceangal

  • Gnáthaimh Am Leapa agus Maidin

  • Teorainneacha agus Teorainneacha a Shocrú

  • Ag Bainistiú Iompar Duairc agus Deacair

  • Folláine Shóisialta & Mhothúchánach a Chur Chun Cinn

  • Do thuismitheoirí leanaí 3-8 mbliana d’aois

 

Reáchtálann ABC Lú sraith de Chlár na mBlianta Dochreidte a oireann d’aoiseanna éagsúla:

 

- Clár 10 seachtaine tuismitheora agus leanaí na mBlianta Dochreidte (0 - 10 mí)

- Clár 12 sheachtain na mBlianta Dochreidte (18 mí - 3 bliana)

- Clár 14 seachtaine na mBlianta Dochreidte (3 - 8 mbliana)

- Blianta Dochreidte Uathachas & Moill Teanga Clár 15 seachtaine (2 - 5 bliana)

bottom of page