top of page
Colleagues Working Together

Foirne Comhordaithe Ceantair (ACTanna)

Tá ceithre Fhoireann Chomhordaithe Limistéir (ACTanna) bunaithe ag ABC Lú i ngach ceann de na limistéir gheografacha a oibrímid:
  • Dún Dealgan
  • Droichead Átha
  • Lár-Lú
  • Lú Thuaidh

Is líonra é an ACT atá comhdhéanta de thuismitheoirí áitiúla agus de dhaoine gairmiúla ón earnáil reachtúil, dheonach agus pobail.

Is é príomhfheidhm na nACHT torthaí a fheabhsú do leanaí agus do theaghlaigh trí eolas a chur ar fáil agus cur chun cinn a dhéanamh ar sholáthar idirghabhálacha maoinithe ag ABC do leanaí agus do theaghlaigh ina gceantair faoi seach.

Eagraíonn agus óstaíonn gach ACT imeachtaí fóraim tuismitheoirí freisin chun rannpháirtíocht tuismitheoirí a mhéadú agus ag an am céanna iarracht a dhéanamh riachtanais nach bhfuiltear ag freastal orthu a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu ar bhealach comhoibríoch.

bottom of page