top of page
Handbook19.jpg

Cad é LEADER?

Is acrainm Francach é LEADER "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale", agus seasann sé do 'Naisc idir gníomhartha forbartha tuaithe'.

 

Mar a thugann an t-ainm le fios, is modh é LEADER chun forbairt tuaithe a shlógadh agus a sheachadadh i bpobail tuaithe áitiúla, seachas sraith sheasta beart atá le cur i bhfeidhm. Is féidir le LEADER fíordhifríocht a dhéanamh do shaol laethúil daoine i gceantair thuaithe, le gnólachtaí áitiúla agus grúpaí pobail i gContae Lú ag baint leasa as maoiniú LEADER ó 1995. Cuireann sé cuimsiú sóisialta, laghdú na bochtaineachta agus forbairt eacnamaíoch na gceantar tuaithe chun cinn. Tá LEADER bunaithe ar chur chuige ón mbun aníos maidir le forbairt tuaithe ina n-aithníonn pobail agus daoine tuaithe a gcuid riachtanas féin agus ina molann siad réitigh.

 

Cuireann sé cuimsiú sóisialta, laghdú na bochtaineachta agus forbairt eacnamaíoch na gceantar tuaithe chun cinn. Tá LEADER bunaithe ar chur chuige ón mbun aníos maidir le forbairt tuaithe ina n-aithníonn pobail agus daoine tuaithe a gcuid riachtanas féin agus ina molann siad réitigh.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER 

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page