top of page
Blackrock, Co Louth_Web Size (1).jpg

Cad is féidir le LEADER a Mhaoiniú?

Cuimsíonn LEADER roinnt téamaí a léiríonn na príomhdhúshláin atá roimh thuaithe na hÉireann sa lá atá inniu ann, maidir le téarnamh eacnamaíoch, cruthú fostaíochta, dul i ngleic le heisiamh sóisialta agus laghdú ar thionchar an téimh dhomhanda agus ídiú acmhainní.

  • Téama 1: Forbairt Eacnamaíoch & Cruthú Post

  • Téama 2: Bonneagar Tuaithe & Cuimsiú Sóisialta

  • Téama 3: Forbairt Inbhuanaithe na Timpeallachta Tuaithe & Athrú Aeráide Maolú & Oiriúnú

Tá roinnt fo-théamaí i ngach téama, a mheastar na príomhréimsí a dteastaíonn an tacaíocht is mó uathu agus a bhfuil an cumas is mó acu chun forbairt inbhuanaithe na bpobal tuaithe a chur chun cinn.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill 

+353 87 1735168

bottom of page