top of page
Blackrock Park Committee Solar Panels.JPG

An Geilleagar Glas

Fáilte chuig Todhchaí Rathúnas na Tuaithe: An Geilleagar Glas

Cuireann an geilleagar glas acmhainn shuntasach i láthair maidir le deiseanna fostaíochta do cheantair thuaithe. Tá géarghá le huasmhéadú a dhéanamh ar na deiseanna a chuireann an geilleagar ciorclach agus bithgheilleagar ar fáil agus Éire i riocht an-fhabhrach chun a geilleagair bhithfhabhracha agus chiorclaigh a fhorbairt mar gheall ar a raidhse buntáistí nádúrtha.

Bí linn ar an aistear bunathraithe seo i dtreo amárach níos glaise agus níos inbhuanaithe. Le chéile, déanaimis geilleagar glas rathúil a chothú, ní hamháin a chothaíonn ár dtírdhreacha tuaithe ach a chothaíonn rathúnas na nglún atá le teacht.

An Geilleagar Glas: An Áit a dtagann an Fás le hInbhuanaitheacht.

Seachtain Pictiúr 1 RET An Charraig Dhubh le Paul MacArtain.jpg
Cumhacht Gréine ag Coiste Pháirc na Carraige Duibhe.JPG
Painéil Ghréine Choiste Pháirc na Carraige Duibhe.JPG

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER 

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page