top of page
The Tholsel_1_Drogheda_Co Louth_010922CH232_Web Size.jpg

Struchtúr LEADER

Déantar clár LEADER 2023-2027 a riaradh tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC). Tá dhá chomhpháirtí ag an LCDC i bpróiseas iomlán LEADER. Forbairt Áitiúil Lú, mar Chomhpháirtí Forfheidhmithe agus Comhairle Contae Lú, mar Chomhpháirtí Airgeadais. Tá baill an LCDC bunaithe ó eagraíochtaí pobail, feirmeoireachta, poiblí, ionadaithe agus fiontair tuaithe chomh maith le gníomhaireachtaí stáit. Is é fócas obair an CFPÁ ná maoiniú áitiúil agus pobail a chomhordú, a phleanáil agus a mhaoirsiú i gcur chuige níos comhleanúnaí.

 

Agus cistí de thart ar €735,000 le dáileadh in aghaidh na bliana trí dheontais, tá nósanna imeachta an-soiléir i bhfeidhm ag Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Lú chun a chinntiú go dtarlaíonn sé seo go héifeachtach agus ar an éifeacht is fearr.

 

Faigheann Forbairt Áitiúil Lú iarratais, téann siad chuig coiste meastóireachta agus cuirtear moltaí chuig an CFPÁ agus ar fhaomhadh an CFPÁ, síníonn an t-iarratasóir conradh. Nuair a bheidh an conradh seo sínithe is féidir leis an iarratasóir an obair a dhéanamh agus íocfar é nuair a bheidh sé críochnaithe.

LCDCLAG Structure
Droichead Átha ó Thúr Martello

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page