top of page
Donating Food to Charity

Fiontair Shóisialta, Phobail & Chomharchumainn

Fáilte go dtí Ár dTodhchaí Tuaithe: Fiontair Shóisialta, Pobail & Chomhoibríocha a Chumasú

Is fiontair iad Fiontair Shóisialta a bhfuil sé mar chuspóir acu tionchar sóisialta, sochaíoch nó comhshaoil a bhaint amach seachas brabúis a n-úinéirí a uasmhéadú. Aithníonn Ár dTodhchaí Tuaithe fiontair shóisialta mar chuid thábhachtach de gheilleagair áitiúla i gceantair thuaithe go minic ag líonadh bearnaí i margaí nach bhfuil tarraingteach do chuideachtaí atá dírithe ar thráchtála mar gheall ar dhlúis íseal daonra nó barainneachtaí scála.

Bígí linn ar an aistear i dtreo tírdhreach tuaithe atá níos comhfhiosaí go sóisialta agus níos athléimní. Le chéile, is féidir linn tionchar buan a chruthú a shíneann níos faide ná brabúis, a shaibhríonn saol daoine aonair agus na bpobal ar a bhfreastalaímid.

Forbairt Áitiúil Lú Ag Cumasú Todhchaí na Tuaithe, Ag Saibhriú Saolta trí Chlár LEADER 2023-2027.

Oibrithe Deonacha
Oibrithe Deonacha
Oibrithe Deonacha ag Bailiú Bruscar ar an Trá

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page