top of page
Buffet Style

Táirgeadh Bia Tuaithe

Fáilte chuig an Téama Táirgthe Bia Tuaithe

Tá fás agus leathnú suntasach tagtha ar earnáil an bhia ceardaithe in Éirinn le deich mbliana anuas. Tá an clár LEADER suite go maith chun leanúint ar aghaidh ag tacú leis an earnáil seo le hinfheistíocht i dtáirgeadh bia ceardaithe agus micrea, beag agus meánmhéide chun táirgeadh bia tuaithe, forbairt scileanna agus margaíocht a fhorbairt agus a leathnú.

Arán Úr
Buns Sualainnis
Plúr a Scaipeadh

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page