top of page
banner grianghraif ón gclár Tús
Lógó Tús

Tionscnamh um Ionad Oibre Pobail is ea Tús. Is scéim socrúcháin oibre pobail é tionscnamh Tús a chuireann deiseanna oibre gearrthéarmacha ar fáil do dhaoine dífhostaithe thar thréimhse 12 mhí (19.5 uair sa tseachtain). Tá tionscnamh Tús á bhainistiú ag Cuideachtaí Forbartha Áitiúla agus Údarás na Gaeltachta don Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS), ar a bhfuil freagracht iomlán as an scéim.

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Téann na deiseanna oibre chun tairbhe an phobail agus cuireann eagraíochtaí pobail agus deonacha ar fáil iad i gceantair uirbeacha agus tuaithe araon. 

 

Incháilitheacht

Chun a bheith incháilithe le bheith rannpháirteach sa scéim Tús ní mór duit:

 

 

 

 

 agus

 

 

 

 

agus

 

 

 

 

 

 

 

Nóta: Má tá LCP á fháil agat agus má tá sos(anna) de suas le 30 lá agat i do thaifead cuardaitheora poist le 12 mhí anuas, d’fhéadfá a bheith incháilithe do Tús fós.

Cúram Leanaí: Má theastaíonn cúram leanaí uait chun páirt a ghlacadh i scéim Tús, d’fhéadfá a bheith incháilithe don Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí.

 

Samplaí d’Obair ar Fáil

 

Ról Timpeallachta/Allamuigh

Grúpaí na mBailte Slachtmhara, Clubanna Peile agus Rugbaí, Eastáit Chónaithe srl.

 

Ról Riaracháin

Riarachán Oifigbhunaithe Obair, fáiltiú, Aghaidh an Tí, Tacaíocht Teileafóin etc

 

Ról Miondíola

Gach Siopa Carthanachta .i. SVP, NCBI, Bímis ag Labhairt Meabhairshláinte, Cúnamh na mBan, Simon Community srl.

 

Ról Glantacháin

Róil Ghlantacháin Laistigh in Ionaid & Hallaí Pobail, Clubanna Spóirt etc

 

Ról Airíoch

Sealbhóir Eochracha, Cothabháil Ghinearálta, Socrú Seomra Roimh Chruinnithe, Aicmí, Feidhmeanna etc

 

Ról na Cistine

Ullmhú & Cócaireacht Béilí i Simon Community

 

Is féidir sonraí ar conas cáiliú agus rátaí íocaíochta a fháil anseo

A bheith dífhostaithe go leanúnach ar feadh 12 mhí ar a laghad agus “ag síniú” ar bhonn lánaimseartha

A bheith ag fáil liúntais cuardaitheora poist ón Roinn Coimirce Sóisialaí le 12 mhí ar a laghad

A bheith ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) faoi láthair.

A bheith ag fáil Liúntas Míchumais, Pinsean Easláine nó Pinsean na nDall.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Tús déan teagmháil le do thoil

Noel Mackin

+353 87 0668414

noel.mackin@lldc.ie

bottom of page