top of page
lógó ceannaire
Clár Forbartha Tuaithe LEADER 2023 – 2027
Maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Lógó LCDC

Tionscnamh uathúil é LEADER atá tiomnaithe do phobail tuaithe a chumhachtú. Cothaíonn LEADER uilechuimsitheacht shóisialta agus tiomáineann sé forbairt eacnamaíoch trí chur chuige atá faoi stiúir an phobail. Trí pháirtithe leasmhara áitiúla a spreagadh chun a dtodhchaí féin a mhúnlú, líonann LEADER bearnaí agus cruthaíonn sé deiseanna a théann chun tairbhe gach cónaitheora i gceantair thuaithe.

Fáilte go LEADER

Foirm Léirithe Suime

Eolas ar LEADER

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

+353 87 1735168

bottom of page